KALLAXÖN STOR FRITIDSHUSTOMT på omtyckta landnära Kallaxön. El och sommarvatten finns vid tomtgräns. Orörd friköpt naturtomt om 1702 m². Fin skogsmark med gott om bär samt fina stenhällor. Väg från stranden fram till nedanför tomten sträckan är ca 300m.Fastigheten har andel i sommarvatten, grönytor/badplats samt hamnområde på ön. (möjligt att mot egen kostnad utöka bryggan för båtplats) Åk ut och titta skyltat!

Typ

Fastigheten Lindesberg Kallax 13:18. Tomt.

Storlek

.

Tomtarea: 1 702 m²

Byggnadssätt

Vatten & avlopp: Sommarvatten finns vid tomtgräns. Avlopp saknas.

Ekonomi

Pris 250 000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärdet är 97000 kr (fastställt avseende år 2021) Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark ,

Driftskostnad

Uppskattad total driftskostnad : 450 kr/år, varav

Väggemenskap : 450 kr

Summa : 450 kr/år

450kr per år för sommarvatten/grönområde. (storviksbergets samfällighetsförening) Vid inkoppling och brukande av sommarvattnet ökar kostnaden något.

Servitut, planbestämmelser m m

Rättigheter-last: Luleå Kallax ga:30 Samtliga grönområden jämte badplats samt gångvägar.
Luleå Kallax ga:32 Hamnområde.
Luleå Kallax ga:34 Vattenanläggning omfattande borrbrunn med pump och pumphus och vattenledningar med tillhörande armaturer fram till förbindelsepunkter vid respektive delaktig fastighet.

Planbestämmelser: Byggnadsplan: Kallax 1986-06-10

Vägbeskrivning

Ut från Kallaxbåthamn höger. Sedan rakt in vänster just före elledningen som är dragen över från fastlandet till Kallaxön.

Fakta om bostaden

OMRÅDE

Kallaxön 62 - Kallaxön

PRIS

250 000 kr eller högstbjudande

Tomtarea

1 702 m²

Typ

Friköpt

Möjligt tillträdesdatum:

Omgående enligt överenskommelse.

Fastighetsbeteckning :

Kallax 13:18

Dokument och länkar

Intresseanmälan

Ansvarig Mäklare

Visbymaklarna

Magnus Nilsson

Tel: 070-960 99 14

Email: magnus@lgniemi.se

Karta